Vinaora Visitors Counter

206076
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
0
702
199720
3538
10081
206076

Your IP: 54.226.45.241
Server Time: 2015-10-13 21:15:23

แฟนเพจวัดมกุฏคีรีวัน

ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ 

มอบถวายพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

 

 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

ประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะบุคลากรดีเด่น

ประเภทผู้ทำประโยชน์แก่การศึกษา  วันประถมศึกษาแห่งชาติ

 

 

 

๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๒

ประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรม

สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของทางราชการ

 

 

 

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐

ประกาศเกียรติคุณ

ในฐานะบริจาคคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศเกียรติคุณ

ในฐานะบริจาคเครื่องเสียง

 

 

 

 ๑๓ มกราคม ๒๕๓๙

ประกาศเกียรติคุณ

ในฐานะบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา

 

 

 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

ประกาศเกียรติคุณ

 

ในฐานะบริจาคทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนแต่เรียนดี 

 

 

 

 

 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

 

เกียรติบัตร

 

ในฐานะได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมโครงการค่ายฝึกอบรม

ผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ

 

 

 

 

๑๕  เมษายน  ๒๕๔๔

 

เกียรติบัตร

 

ในฐานะได้ให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๑

 

เกียรติบัตร

 

ในฐานะได้ให้การสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลถวายพระวิบูลธรรมาภรณ์ (เสรี  สุปญฺโญ)

 

 

 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๘

 

ประกาศเกียรติคุณ

 

ในฐานะได้สบทบทุนก่อสร้างระบบไฟฟ้า – น้ำประปา

 

 

 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔

 

ประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะให้การสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

จัดทำเอกสารการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 

 

๑๔  กันยายน ๒๕๔๒

 

รับพระราชทานเข็มทองคำเครื่องหมายโครงการปลูกป่าถาวร

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์  ปีที่ ๕๐

 

 

 

 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓

 

พิธีพระราชทานเข็มทองคำ เครื่องหมายโครงการแก่ผู้ชนะ

 

การประกวดผลงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์

 

ปีที่ ๕๐